Makelaar IJsselstein vertelt over verborgen gebreken

09/10/2018

Stel je voor, je hebt een woning gekocht en plots kom je tot de ontdekking dat er op een aantal stopcontacten geen spanning staat. Of wanneer je een plafondplaat weghaalt val je van de trap van verbazing >> er is brandschade aan de balken. 

Help, verborgen gebreken. Hoe kun je dit voorkomen?
Wanneer je een woning gaat kopen, dan kan er sprake zijn van gebreken aan de woning. Dit kunnen heel uiteenlopende zaken zijn, van een lekkend dak tot een niet functionerend toilet. Het zijn vaak mankementen die op het eerste oog niet zo opvallen.

De verkoper is verplicht om jou te informeren over eventuele gebreken van de woning die bij hem bekend zijn. Er is een meldingsplicht. Let wel, gebreken waarvan de verkoper zelf niet op de hoogte is, kan hij je ook niet melden en van zaken die duidelijk zichtbaar zijn hoeft de verkoper ook geen nadrukkelijke melding te maken.

De meldingsplicht vrijwaart jou er dus niet van om zelf actie te ondernemen. Als koper heb je namelijk een onderzoeksplicht. Met andere woorden, je ben verplicht om de woning te onderzoeken op eventuele verborgen gebreken. Open ramen en deuren, bekijk de dakgoten, inspecteer de keuken, trek het luik van de kruipruimte open en stel vragen. Op deze manier kun je al veel gebreken opsporen.  Zodra het op constructieve zaken aankomt, is een bouwkundige keuring van belang. De bouwkundige gaat tijdens deze keuring door de woning en zal zijn bevindingen met jou als koper delen. Met deze keuring voldoe je aan je onderzoeksplicht. Gebreken die aan het licht komen, kunnen leiden tot nieuwe onderhandelingen of zelfs het afzien van de koop.

Wat zijn verborgen gebreken?
Pas als er gebreken zijn die bewust achtergehouden zijn en die je zelf niet “gemakkelijk” kan waarnemen is er sprake van een verborgen gebrek.

Wat te doen bij geborgen gebreken?
Wanneer je na je onderzoeksplicht toch nog een gebrek aantreft, dan kun je de verkopende partij hiervoor aansprakelijk stellen. Meld het gebrek zo snel mogelijk bij de verkoper en vraag hem om het op te lossen. Ik raad je aan om alles schriftelijk te doen en om een schriftelijke respons te vragen, zodat je alles zwart op wit hebt. Kijk of je samen tot een oplossing kunt komen. Lukt dit niet dan kun je verkopende partij in gebreke stellen met een aangetekende brief. In sommige gevallen komt de verkopende partij niet over de brug en blijft het probleem bestaan. In deze gevallen kun je een procedure starten. Dit is uiteraard de minst wenselijke en meest kostbare stap.

En uiteraard is het in zulke gevallen heel gemakkelijk als je een aankoop-makelaar in de arm genomen hebt….

Een nieuw huis kopen?

Of heb je vragen? Of wil je verder kennis maken? Mail, bel of app me voor een afspraak. 

house1
Is het slim om mijn huis nu te verkopen?
Krijg direct advies op basis van:
  • Jouw situatie en woonwensen
  • Regionale ontwikkelingen
  • Actuele rentestand