Makelaar IJsselstein vertelt over zonnepanelen

01/05/2019

Salderen met zonnepanelen blijft langer mogelijk.

In 2018 stond voor 2.300 megawatt aan vermogen op Nederlandse daken. Een stijging van 37 procent ten opzicht van een jaar eerder, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS. Het enthousiasme zal aanhouden nu de salderingsregeling van kracht blijft. Zie jij het ook al zonnig in?

Huiseigenaren met zonnepanelen op hun dak mogen langer gebruik maken van de zogenaamde salderingsregeling. De overheid wilde de regeling aanpassen maar ziet daar bij nader inzien vanaf. Goed nieuws, opgewekte stroom kan hierdoor tot 1 januari 2023 verrekend worden met je eigen energierekening. In de praktijk werkt het als volgt.

Doorgaans is de energie die je opwekt en zelf gebruikt niet exact gelijk aan elkaar. Heb je meer opgewekt dan nodig, kan je de stroom ‘leveren’ aan jouw energieleverancier. Die is verplicht om hetzelfde tarief aan te houden voor zowel het leveren als innemen van stroom. Het gaat hierbij om de totaalprijs, inclusief BTW en energiebelasting. Het teruggeven van stroom aan de leverancier heet salderen. Je kunt het zien alsof de leverancier stroom voor je opslaat en op een later moment weer aan je teruggeeft.

Stekker toch niet uit salderingsregeling

Kort door de bocht lever je bij de huidige regeling dus stroom maar krijg je het op een later moment ook weer terug. Dit tegen gesloten beurzen, de in- en verkoopprijs is immers gelijk. De overheid kan door deze constructie geen belasting heffen. Liever zou de staat uiteraard een graantje meepikken van de energierekening. De overheid was eigenlijk van plan om de regeling per 2020 te versoberen. Door het ontbreken van een werkbaar alternatief is toch besloten de huidige regeling tot 2023 aan te houden.

Zonnepanelen eerder terugverdiend

Het doorlopen van de regeling is gunstig voor de terugverdientijd van zonnepanelen. Zonder de subsidie zou je een lagere of anders opgebouwde vergoeding ontvangen voor de stroom die je levert aan jouw energieleverancier. Als de opbrengsten lager liggen, duurt het langer voordat je de kosten van de installatie terugverdiend hebt.

Voorbeeld salderingsregeling

Stel je verbruikt 375 kWh per maand (=4.500 kWh per jaar). De opbrengst van de zonnepanelen brengt in sommige maanden 700 kWh per maand op. Meer dan je zelf verbruikt dus. Het totale verschil wordt verrekend met de jaarrekening van 4.500 kWh. Je ontvangt voor het ‘te veel’ aan opgewekte stroom hetzelfde tarief dat je anders zouden betalen. Let op, het voordeel vervalt wanneer je meer dan 4.500 kWh opwekt. Vanaf dat punt geldt een lagere vergoeding. Op jaarbasis meer opwekken dan dat je verbruikt is dus niet gunstig.

Wat gebeurt er na 2023?

De salderingsregeling wordt vanaf 2023 stapsgewijs afgebouwd naar 0, in een periode van acht jaar. Vervolgens krijgt de huiseigenaar een vergoeding voor de opgewekte energie. In die situatie lever je het dus niet meer aan je energieleverancier, die het op zijn beurt op een later moment aan je teruglevert.

Bron: Wegwijs  30-04-2019

Een nieuw huis kopen?

Of heb je vragen? Of wil je verder kennis maken? Mail, bel of app me voor een afspraak. 

house1
Is het slim om mijn huis nu te verkopen?
Krijg direct advies op basis van:
  • Jouw situatie en woonwensen
  • Regionale ontwikkelingen
  • Actuele rentestand