Makelaar IJsselstein vertelt over NWWI validatie

31/10/2018

WAT IS EEN GEVALIDEERD (NWWI)TAXATIERAPPORT?

Om een hypotheek voor een huis aan te kunnen vragen, moet je het vaak laten taxeren.
Meestal wordt van deze taxatie een door het NWWI gevalideerd rapport vereist.
Het NWWI staat voor kwalitatief goede en objectieve taxaties. Het instituut werkt eigenlijk als scheidsrechter voor taxateurs.
Alle taxateurs werken op een uniforme, digitale werkwijze. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, zijn aangesloten bij het NWWI. Door deze voortdurende controle van taxaties en taxateurs is de kwaliteit van een NWWI taxatie gegarandeerd.
Het NWWI bepaalt nadrukkelijk niet de waarde van een woning, maar kijkt wel of de onderbouwing van de waarde op een verantwoorde afgesproken manier geschied.

WAT IS HET NWWI?
Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld.

WAAROM IS HET NWWI OPGERICHT?
Het NWWI is in 2009 opgericht met als belangrijk doel om geldverstrekkers, intermediairs en consumenten inzicht te bieden in de wijze waarop de waarde van woningen is vastgesteld. Door betrokkenen meer zekerheid te bieden over hoe de waarde tot stand is gekomen wordt bijgedragen aan het voorkomen van taxatiefraude.

IS HET NWWI EEN COMMERCIËLE ORGANISATIE?
Nee. Het NWWI is een stichting zonder winstoogmerk. Het NWWI verdeelt ook geen opdrachten aan taxateurs maar laat de keuze over aan de consument of intermediair.

HOE WERKT EEN NWWI TAXATEUR?
De taxateur werkt binnen een vastgesteld werkgebied. Wanneer je bij de taxateur hebt aangegeven dat je specifiek een NWWI rapport wilt, zal de taxateur de taxatieopdracht accepteren, en geeft hij vervolgens bij het NWWI aan welke woning getaxeerd gaat worden.

MODELWAARDEN
Voor elke woning worden modelwaarden opgevraagd. Deze waarden zijn gebaseerd op een vergelijking met andere objecten. De taxateur maakt vervolgens het taxatierapport op en verklaart hierin op basis van zijn eigen expertise én lokale kennis de afwijking tussen de getaxeerde waarde en de (door het NWWI aangeleverde) modelwaarden. Daarbij dienen altijd minimaal 6 referentieobjecten te worden toegevoegd en toegelicht. Op deze wijze maakt de taxateur inzichtelijk hoe zijn taxatiewaarde tot stand is gekomen. De rapporten worden ter beoordeling aan het NWWI voorgelegd.

DIGITALE HANDTEKENING
De taxateur ontvangt na controle ofwel direct een digitale handtekeningcode ofwel hij ontvangt een verbetervoorstel en dient zijn rapport na aanpassing ter beoordeling opnieuw naar het NWWI te zenden. De door het NWWI gecontroleerde en akkoord bevonden taxatie wordt vervolgens geregistreerd in een centrale database en is door alle betrokkenen in te zien.

Heb jij een taxatierapport nodig? Je kunt voor je taxatierapporten terecht bij Makelaardij IJsselstein. Vraag nu direct een taxatie aan.

WORDT HET NWWI RAPPORT DOOR ALLE GELDVERSTREKKERS GEACCEPTEERD?
Ja, alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd. Inmiddels stellen nagenoeg alle geldverstrekkers een door het NWWI gevalideerd taxatierapport zelfs ook voor niet NHG-financieringen verplicht.

Moet een taxatierapport altijd gevalideerd worden?
Nee, er zijn 2 soorten taxaties mogelijk. Een gevalideerde taxatie en een ongevalideerde taxatie. Voor een hypotheekaanvraag is bijna altijd een gevalideerd taxatierapport nodig. Voor een waardevaststelling, of bij bezwaar tegen een WOZ-beschikking, is een ongevalideerde taxatie voldoende. Ook in andere situaties volstaat soms een ongevalideerd rapport. 

 

Bron: NWWI

Een nieuw huis kopen?

Of heb je vragen? Of wil je verder kennis maken? Mail, bel of app me voor een afspraak. 

house1
Is het slim om mijn huis nu te verkopen?
Krijg direct advies op basis van:
  • Jouw situatie en woonwensen
  • Regionale ontwikkelingen
  • Actuele rentestand