Makelaar IJsselstein vertelt over jaren ’70 rijtjes-huizen

04/10/2018

In de jaren zeventig is er een omslag gekomen naar kwalitatief beter bouwen.

De woonwijken werd groter met slingerende doorgaande wegen, doodlopende toegangswegen en de welbekende woonerven. 

Woningen werden vaak in baksteen opgetrokken, kregen schuine daken met pannen en er kon meer met de plattegrond omdat de woningen gebouwd werden als betonnen casco’s waardoor de binnenwanden vaak niet dragend zijn. 

Isolatie deed voorzichtig zijn intrede en de meeste rijtjeshuizen uit de zeventiger jaren hebben een doorzonwoonkamer.  

Houten vloeren zijn in de woningbouw zeker tot 1975 veelvuldig toegepast, ook als begane grondvloer. Deze houten begane grondvloeren leverden problemen op toen de isolatiewaarden steeds belangrijker werden en het gebruik werd in deze periode vervangen voor betonnen vloeren.

Waar moet je op letten bij woningen gebouwd tussen 1970 en 1980?

 • In deze periode zijn ook de Kwaaitaal- en Mantavloeren gebruikt. Hierbij kan er sprake zijn van betonrot.
 • Asbest werd volop gebruikt.
 • Het gebruik van vurenhouten gevelkozijnen. (Vaak nog met enkel glas)
 • Ook laat het voegwerk bij deze woningen te wensen over.
 • Bij woningen die gebouwd zijn voor 1980 is het belangrijk om aandacht te besteden aan de elektra. Voor ons huidige gebruik is de capaciteit en de verdeling van de groepen uit deze jaren een aandachtspunt. Controleer ook altijd of modernisatie van elektra op een juiste en veilige manier is uitgevoerd. Zeker in natte ruimtes komen vaak onveilige situaties voor.
 • Let je ook op de cv-installatie?
  Bij cv-installaties uit het begin van de jaren ’70 werden soms leidingen gebruikt met een andere diameter dan de huidige materialen. Dat kan bij vervanging of uitbreiding zorgen voor extra kosten.
 • Brandveiligheid. In november 1975 verscheen de NEN 3893, waarbij uitgebreid eisen aan brandwerendheid zijn gesteld aan de diverse bouwdelen. Echter tot 1980 zijn er nog woningen gebouwd die niet aan die eisen voldeden. Met name zachtboard plafonds en openingen tussen dakbeschot en woningscheidende wanden veroorzaken problemen in de praktijk.

Een nieuw huis kopen?

Of heb je vragen? Of wil je verder kennis maken? Mail, bel of app me voor een afspraak. 

house1
Is het slim om mijn huis nu te verkopen?
Krijg direct advies op basis van:
 • Jouw situatie en woonwensen
 • Regionale ontwikkelingen
 • Actuele rentestand