Regionale Analyse van de Woningmarkt in Utrecht | 3e kwartaal 2023 🏠📊

11/10/2023

In dit rapport bekijken we de woningmarkt in de regio Utrecht voor het derde kwartaal van 2023 en vergelijken we deze met hetzelfde kwartaal vorig jaar. We analyseren veranderingen in het aantal verkopen, prijzen, aanbod en meer.

Transacties en Verkoopprijzen 📈💰

Het aantal verkochte woningen in onze regio dit kwartaal bedroeg 3.164, slechts een lichte daling van 0,1% vergeleken met vorig jaar. Landelijk was er daarentegen een stijging van 2,4%. De gemiddelde prijs van verkochte woningen in Utrecht was € 466.000, een daling van 2,4% vergeleken met vorig jaar. Landelijk daalde de prijs met 1,7%.

De prijs per vierkante meter (m2) van verkochte woningen bedroeg gemiddeld € 4.491, een lichte daling van 0,3% vergeleken met vorig jaar. Landelijk steeg deze met 1,3%.

Verkooptijden en Prijsverschillen ⏳🔄

De gemiddelde verkooptijd van een woning in Utrecht was 28 dagen, terwijl het landelijk gemiddelde 33 dagen bedroeg. Over het algemeen zien we dat woningen die sneller verkocht worden, vaak ook boven de vraagprijs worden verkocht.

Bij ons werden 51,6% van de woningen boven de vraagprijs verkocht, terwijl dit landelijk op 45,5% lag.

Krapte en Boven de Vraagprijs 🏢💸

De krapte-indicator in Utrecht bedroeg 2, wat aangeeft dat de keuzemogelijkheden voor consumenten iets beperkter waren dan het landelijk gemiddelde van 2,6. Interessant is dat 51,6% van de woningen in Utrecht boven de vraagprijs werd verkocht, wat wijst op een versterking van de woningmarkt.

Aanbod en Vraagprijzen 📦💲

Het aanbod daalde met 17,9% vergeleken met vorig jaar, wat een interessante trend is. De gemiddelde vraagprijs voor woningen in aanbod steeg met 7,8%, wat kan duiden op een blijvende stijging van de huizenprijzen.

Conclusie 📝

Hoewel het aantal verkopen in Utrecht licht daalde, blijft de vraagprijs stijgen. Dit wijst op een aanhoudende vraag naar woningen in de regio. Bovendien wordt een aanzienlijk aantal woningen boven de vraagprijs verkocht, wat duidt op een competitieve markt. Het verminderde aanbod kan de druk op de prijzen verder vergroten.

Voor meer gedetailleerde informatie en persoonlijk advies op maat, neem gerust contact met mij op. Ik sta klaar om u te helpen bij uw woningverkoop of -aankoop.

Makelaardij-ijsselstein.nl/contact

📞🏡 #WoningmarktUtrecht #Huizenprijzen #KrapteIndicator #VraagEnAanbod

Een nieuw huis kopen?

Of heb je vragen? Of wil je verder kennis maken? Mail, bel of app me voor een afspraak. 

house1
Is het slim om mijn huis nu te verkopen?
Krijg direct advies op basis van:
  • Jouw situatie en woonwensen
  • Regionale ontwikkelingen
  • Actuele rentestand